Strategy

 

Činnosti: Stavebnictví  BOZP (nejen pro stavebnictví), TDI, vypracování TP, KZP, plánu  BOZP i webových stránek se zprávami od koordinátora BOZP

 Quality

Kontakt na dodavatele:  Ing. Vlasta Čudanová , Mokrá-Horákov, 664 04 Brno-v.
               Mobil:  608 169 237
e-mail: sqe@sqe.cz  IČO: 181 39 256

  Economy

Reference       Osvědčení     Kdo jsme

                                                   NA POPTÁVKU ODPOVÍME

KOORDINÁTOR BOZP +

   Zpracujeme plán BOZP i pro přípravu stavby,  včetně webu stavby

   Výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby (+ TDI)

   Rizika a opatření pro daný HMG prací

   Technologické postupy /pracovní postupy/ KZP

   Poradíme, jak se orientovat v množství právních předpisů

 Koordinační webová stránka
 RIZIKA - OPATŘENÍ
 Sestaveno podle zdrojů rizik
 TECHNOLOGIE
 Technologické postupy
 TDI  + KOORDINÁTOR