QMS DLE ISO 9001 - PROČ ZAVÉST ?
· Přechod na standardy EU- zařadíte se do "lepší společnosti" firem
· Podmínka nutná, nikoliv však dostačující, pro získání zakázky
· Důvěryhodnost pro zákazníka, banky a mnohdy i dodavatele
· Zabýváte-li se systémově řízením jakosti, pak se objeví i vnitřní úspory a nemusíte brát i ztrátové zakázky (za každou cenu)
CO JE systém managementu jakosti (QMS) zavedený dle ISO norem ?
Je to Váš systém řízení jakosti (kvality ) upravený dle požadavků ISO 9001 

Požadavky lze informativně a stručně shrnout do těchto činností :

·Politika a strategie jakosti rozpracovaná v návaznosti na podnikatelský záměr
·Kvalitní řízení (odpovědnosti a pravomoci jasně definované) na všech úrovních, plánování a kontrola jako zpětná vazba pro analyzování a zlepšování
·Nakupování vstupů ovlivňujících jakost dle předem stanovených požadavků, hodnocení a výběr smluvních dodavatelů ovlivňujících jakost
·Přezkoumání smluvních požadavků od poptávky, přes nabídku, smlouvu až po výrobu a expedici
·Kvalita výroby včetně kontrolních postupů, identifikace a sledovatelnost vstupů v každé fázi výrobní operace a zpětná sledovatelnost, tj.dokumentování průběhu výroby a kontrol, řízení údržby a BOZp
·Řízení výrobků neshodných, zajištění znalosti všech pracovníků, jak se postupuje, záznamy o neshodách (zmetcích), následných opravách a kontrole
·Kvalita v řízení skladů a skladovaných výrobků, výrobků neshodných, identifikace, expedice
·Kvalita v kontrolní činnosti, kontrolních a měřících zařízení a pomůcek, metrologie 

·Zavedení informačního systému pro QMS, tj. dokumenty popisující systém, dokumenty, na které se zaznamenávají údaje pro hodnocení (záznamy o jakosti a záznamy z prověrek)
·Zpětná vazba tj. přezkoumání QMS, sledování neshod, opatření k nápravě, prevence a zabývání se i ekonomikou tj. ”Jakost, ale za jakou cenu ? ”
· Vzdělávání a trénink zaměstnanců, zvyšování kvalifikace dle požadavků kvality procesů

sqe@sqe.cz

© Materiály jsou duševním vlastnictvím SQE a ing.Čudanové a podléhají autorským právům