Poslední úprava stránky SLUŽBY  19 listopadu 2012
zpět na www.sqe.cz 

V současné době nabízíme tyto základní služby všem oborům: 
ISO 9001
Poradenství pro zavádění QMS = ISO 9001 (management kvality) 
ISO 14001
Poradenství pro zavádění a udržování EMS = ISO 14000  (environmentální management)
ISO 18001
Poradenství pro zavádění a udržování OHSAS = ISO 18000 (management bezpečnosti)
AUDITY 
Interní audity QMS, EMS, OHSAS a audity pro prevenci neshod před předáním zakázky
ŠKOLENÍ
Základní školení související s managementem  QMS, EMS a OHSAS
Nadstandardní služby 
Začínáme se více zaměřovat na nadstandardní služby, u kterých je přínos 
pro firmu znatelný v krátké či velmi krátké době popsané v naší nabídce 

Ing.Vlasta Čudanová, manager volného sdružení poradců SQE
telefon : 608 169 237  e-mail: sqe@sqe.cz