Poslední úprava  POJEM ISO 9001 je z 22 listopadu 2012 
Pro ty, co nás hodlají kontaktovat - děkujeme předem za projevený zájem:
Ing.Vlasta Čudanová, Mokrá 357, 664 04 Brno- venkov, telefon: 608 169 237  
Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2008 :
Objasnění co je míněno pod pojmy ISO 9001:2008
ISO 9001 je pojem pro systém managementu jakosti, dle požadavku mezinárodní normy ISO 9001,která byla schválena
v roce 2007 mezinárodní organizací (ISO) jako model pro systém řízeníjakosti ve firmách, které se chtějí podílet
na trhu EU.
Národní verze normy ČSN EN ISO 9001:2008 byla schválena v roce 2008. Pro odlišení od ostatních systémů managementu
označíme tento systém zkratkou QMS (Quality management system).
Co může přinést zavedení QMS do firmy:
ISO 9001 usnadňuje zlepšení kvality procesů a má nejméně dva pozitivní dopady na organizaci: 
1)Lepší plánování, řízení a zlepšování procesů poskytování služeb může přinést dramatické snížení nákladů
2)Lepší spokojenost zákazníka může přinést vyšší tržby a výsledkem i udržitelnosti organizace. ISO 9001 je zaměřeno
 i na dodavatele a je obvyklé, že principy QMS přenáší ve smluvních podmínkách i na své dodavatele, čímž zajišťuje
 prevenci neshod se zákazníkem v důsledku nekvality od dodavatele. 
Objasnění jak se postupuje u firem, které chtějí mít svůj QMS v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:
a)Není-li ve společnosti žádný systém jakosti dle ISO 9000 zaveden :
- proces "nastartováni" QMS - ve spolupráci s poradenskou firmou, nebo vlastními silami, což trvá cca 4 až 12 měsíců
 dle různých kritérií 
- proces certifikace QMS - výběr certifikačního orgánu, certifikační audit (c.a.) a v případě úspěšnéhp c.a. certifikát; 
 doba i cena záleží na výběru certifikačního orgánu (od úspěšného c.a. je vydání certifikátu od 1 týdne do 1 měsíce)
- proces udržování QMS - po dobu 3 let od nastartování QMS, do čehož spadá jednak příprava na dozorový audit od 
 certifikačního orgánu, což je 1x ročně a jednou za 3 roky je recertifikační audit. Příprava ve firmě na tyto dozorové
 audity zajišťuje poradenská firma(na základě objednávky firmy); 
Příprava obsahuje minimálně dva interní audity + přezkoumání QMS, což jsou požadavky ISO normy a účelem je, zajištění
udržování QMS ve firmě na minimálně té úrovni na které byl certifikován. 
b)Máte-li systém zaveden dle ISO 9001 (ale není-li certifikován, či novelizován) 
- poradenství pro převod na aktualizované požadavky normy EN ISO 9001
- přepis dokumentace (příručky jakosti minimálně, doplnění o nové požadavky)
Termín (možnosti : cca 1 až 4 měsíce) , recertifikace dle nové normy ISO 9001

Následuje pro Váš část, na základě které Vám můžeme zodpovědět další :
Pro další kontakt a přiblížení se Vašim (i našim) časovým možnostem Vás prosím o zasláni alespoň těchto údajů :
1) Kontaktní telefon
2) Adresu firmy (anebo odkaz na www , kde je umístěn údaj )
3) Oblast podnikání, pro kterou byste chtěli (anebo odkaz na www , kde je umístěn údaj )
4) Počet řídících pracovníků (přesně) a počet výkonných pracovníků (ve členění na vlastních - na pracovní smlouvu, či dohodu o provedeni práce a na externí pracovníků - to je na smlouvy o dílo) jen orientačně.
5) Kdy předpokládáte, že by proces zavádění systému managementu jakosti, dále jen QMS- měl začít a kdy předpokládáte ukončení ?
6) Váš rozhodující zákazník (není třeba uvádět jeho název, jen oblast ve které se zákazník pohybuje a dále zem, ve které sídlí jeho firma) - to je důležité pro informace o certifikační prověrce a výběru certifikační firmy.

Za SQE - ing.Vlasta Čudanová   sqe@sqe.cz  mobil : 608 169 237