INFORMAČNÍ SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI = QMS

  DLE NORMY ČSN EN  ISO 9001

 

jak zestručnit Vaši dokumentaci / anebo zavést dle ISO norem

 

- dokumentace popisná

v minimalizované míře je příručka jakosti jediným obsáhlejším dokumentem s přílohami, které definují systém - Podívejte se na obsah příručky pro STROJAŘE  a pro STAVAŘE

 

- formuláře

i formulář může být dokumentovaný postup, pokud obsahuje návod na použití, anebo jeho užití je jasné

 

- instrukce

nejjednodušší je vydat instrukce - max. na 1 stranu text- pro skupiny pracovníků a přiřadit je k řízenému procesu

 

   jak identifikovat  a popsat procesy, odpovědnosti a návaznosti  

       

 

1) Rozdělit procesy na klíčové a jim podřazené, tak aby bylo možné kvantitativně hodnotit

    klíčové procesy  (v naší metodice známe jen 3 klíčové procesy a 19 dílčích) viz INTRANET

 

2) Dle organizačního schéma přiřadit odpovědnosti za procesy - k dílčím procesům

 

3) Vytvořit intuitivní logiku konvence (označování) formulářů a instrukcí - například F1801 je první formulář přiřazený k dílčímu procesu 18 - zlepšování

 

4) Sestavit seznam formulářů a dokumentů, které jsou ve firmě užívány

 

5) Vytvořit logický informační systém   na intranetu nebo v 1 PC

 

6) Revidovat, zlepšovat a archivovat systém co nejjednodušší metodou

 

pro informace volejte na naši infolinku 608 169 237 anebo pište  na e-mail : sqe@sqe.cz