Příručka jakosti - obsah - strojírenská firma

 

1. Úvod

1.1 Politika jakosti

1.2  Údaje o společnosti

1.3  Organizační struktura

1.3.1  Členění společnosti

1.3.2 Jednání za společnost

1.3.3  Zastupování vedoucích pracovníků

1.3.4   Poradní orgány

1.3.5  Řízení kvality

1.3.6  Hodnocení procesů

1.3.7 Přezkoumání QMS vedením

1.3.8 Hodnocení efektivity  QMS

2. Normativní odkazy

2.1 Model QMS dle ISO 9001 v podmínkách společnosti

2.2 Struktura dokumentů a informační systém v PC

3. Terminologie

4. Systém managementu jakosti

4.1 Všeobecné požadavky

4.2    Požadavky na dokumentaci

4.2.1 Všeobecně požadavky

4.2.2   Příručka jakosti

4.2.3   Řízení dokumentů

4.2.4   Řízení záznamů o jakosti

5.   Odpovědnost managementu

5.1   Osobní angažovanost a aktivita managementu

5.2   Zaměření na zákazníka

5.3   Politika jakosti

5.4   Plánování

5.4.1  Cíle jakosti

5.4.2  Plánování systému managementu jakosti - QMS

5.5    Odpovědnost, pravomoc a komunikace

5.5.1   Odpovědnost a pravomoc

5.5.2   Představitel managementu

5.5.3   Interní komunikace

5.6   Přezkoumání systému managementu

6.   Management zdrojů

6.1   Zajištění zdrojů

6.2   Lidské zdroje

6.2.1   Všeobecné

6.2.2   Odborná způsobilost, vědomí závažnosti

6.3   Infrastruktura

6.4   Pracovní prostředí

7.   Realizace produktu

7.1   Plánování realizace zakázky

7.2   Procesy týkající se zákazníka

7.2.1   Určení požadavků týkajících se produktu

7.2.2   Přezkoumání požadavků na produkt

7.2.3   Komunikace se zákazníkem

7.3    Návrh a/nebo vývoj

7.3.1  Plánování návrhu (projektová dokumentace)

7.3.2     Vstupy pro projektovou dokumentaci

7.3.3     Výstupy z návrhu a vývoje

7.3.4     Přezkoumání projektové dokumentace

7.3.5     a 7.3.6 Ověřování a validace projektové dokumentace (PD)

7.3.7     Řízení změn PD

7.4   Nakupování

7.4.1     Proces  nakupování

7.4.2   Informace o nakupování

7.4.3   Ověřování nakupovaného výrobku

7.5   Řízení zakázky - realizace stavby

7.5.1   Řízení  zakázky

7.5.2   Validace procesů  řízení zakázky

7.5.3   Identifikace a sledovatelnost

7.5.4   Majetek zákazníka

7.5.5  Ochrana produktu

7.6   Řízení měřicích a monitorovacích zařízení

8.   Měření, analýza a zlepšování

8.1   Všeobecně

8.2   Měření a monitorování

8.2.1   Spokojenost zákazníka

8.2.2   Interní audit

8.2.3    Monitorování a měření  procesů

8.2.4   Monitorování a měření zakázky

8.3   Řízení neshodného produktu

8.4   Analýza údajů

8.5   Zlepšování

8.5.1   Neustálé  zlepšování

8.5.2 Opatření  k nápravě

8.5.3   Preventivní opatření

 

 

 R04p01 Organizační schéma

 R04p02 Schéma systému managementu jakosti

 R04p03 Blokové schéma procesu zakázky

 R04p04 Informační systém

 R04p05 Blokové schéma procesů

 R04p06 Odpovědnosti za procesy

 R04p07 Seznam dokumentace

 R04p08 Zkratky  

 R04p09 Záznamy o jakosti