Příručka jakosti - obsah - stavební firma

 

1.Úvod  

1.1. Údaje o společnosti

A. Hlavní předměty naší činnosti připravené k certifikaci dle požadavků ISO 9001:2001 

B. Výhledové činnosti – nezařazené k certifikaci dle ISO 9001 v roce 2001        

C. Obslužné a ostatní činnosti – nezařazené k certifikaci dle ISO 9001 v roce 2001        

1.1.1 Identifikační údaje 

1.1.2 Statutární  orgány: 

1.1.3 Způsob jednání za společnost:       

1.1.4 Předmět  podnikání:          

1.2. Organizační struktura          

1.2.1  Organizační členění          

1.2.2. Odpovědnost a pravomoci           

1.2.3  Útvary společnosti           

1.3 Zdroje         

1.3.1 Personální 

1.3.2 Materiální 

1.3.3 Vedení společnosti na sebe převzalo závazek zajistit finanční zdroje pro :   

1.4 Řízení kvality           

1.4.1 Představitel vedení pro jakost       

1.4.2 Garanti SQM       

1.4.3 Uživatelé směrnic  

1.4.4. Interní prověřování jakosti

1.4.5 Přezkoumání SQM vedením         

1.4.6 Kontrola a metrologie       

1.4.7 Hodnocení efektivity  SQM          

1.4.8 Zlepšování SQM  

1.5  Řízení dokumentů a údajů SQM      

1.5.1  Rozdělení dokumentace   

1.5.2  Řízení dokumentů SQM   

1.5.3  Řízení záznamů o jakosti  

1.5.4  Řízení dokumentů v PC    

1.5.5 Změny řídících – statických dokumentů a zlepšování QMS

1.5.6 Řízení dynamických dokumentů QMS       

2. Normativní odkazy    

2.1 Model SQM dle ISO 9001 v podmínkách společnosti COOPTEL,stavební a.s.       

2.2 Struktura dokumentů ve společnosti COOPTEL,stavební     

2.3 Seznam zkratek       

2.4 Seznam externích řídících norem       

3. Terminologie  

4. Systém managementu jakosti  

4.1 Všeobecné požadavky         

4.2    Požadavky na dokumentaci           

4.2.1 Všeobecné požadavky      

4.2.2   Příručka jakosti  

4.2.3   Řízení dokumentů           

4.2.4   Řízení záznamů o jakosti 

5.   Odpovědnost vedení organizace       

5.1   Závazek vedení organizace 

5.2   Zaměření na zákazníka       

5.3   Politika jakosti       

5.4   Plánování   

5.5    Odpovědnost, pravomoc a komunikace    

5.5.1   Odpovědnost a pravomoc          

5.5.2   Představitel vedení organizace     

5.5.3   Vnitřní komunikace         

5.6   Přezkoumání  systému managementu          

5.6.1 Všeobecně           

5.6.2 Vstup pro přezkoumání     

5.6.3 Výstup z přezkoumání 

6.   Management zdrojů 

6.1   Zajištění zdrojů      

6.2   Lidské zdroje        

6.2.1   Všeobecné         

6.2.2   Odborná způsobilost, připravenost a výcvik        

6.3   Infrastruktura         

6.4   Pracovní prostředí 

7.   Realizace výrobku   

7.1   Plánování realizačních procesů       

7.2   Procesy vztahující se k zákazníkovi

7.2.1   Určení požadavků týkajících se výrobku  

7.2.2   Přezkoumání požadavků na výrobek       

7.2.3   Komunikace se zákazníkem        

7.3   Návrh a/nebo vývoj           

7.4   Nakupování           

7.4.1      Proces  nakupování     

7.4.2   Informace o nakupování  

7.4.3   Ověřování nakupovaného výrobku          

7.5   Pracovní činnosti při výrobě           

7.5.1   Řízení výroby      

7.5.2   Validace procesů

7.5.3   Identifikace a sledovatelnost        

7.5.4   Majetek zákazníka          

7.6   Řízení měřicích a monitorovacích zařízení    

8.   Měření, analýza a zlepšování

8.1   Všeobecně

8.2   Měření a monitorování       

8.2.1   Spokojenost zákazníka   

8.2.2   Interní audit        

8.2.3   Měření a monitorování procesů   

8.2.4   Měření a monitorování výrobku   

8.3   Řízení neshodného výrobku

8.4   Analýza údajů        

8.5   Zlepšování 

8.5.1   Kontinuální  zlepšování    

8.5.2 Opatření  k nápravě          

8.5.3   Preventivní opatření        

 

Přílohy : QMp01-Blokové schéma procesů

               QMp02-Odpovědnosti za procesy

Seznam řídících a podpůrných dokumentů v kapitole 2 této příručky, včetně vazby na procesy a prvky jakosti

               Seznam formulářů všech

               Seznam instrukcí všech

               Seznam směrnic(vrcholových směrnic, označených VS a řádů označených Ř a zkratkou řádu)

               Seznam postupů (označených PS, předpisy externí, včetně norem)

Přílohy v PC : Intranetové stránky Cooptel a.s.

 

Přílohy QM :

 QMp01 Blokové schéma procesů

               QMp02 Odpovědnosti za procesy

               QMp03 Úvod intranetu

               QMp04 Seznam instrukcí

               QMp05 Seznam formulářů

               QMp06 Organizační schema společnosti